Heyamoli projesi, birçok dilde söylenen çocuk şarkılarını Karadeniz dillerine kazandırarak, çocukların anadillerini öğrenmelerine destek olma düşüncesiyle yola çıktı. Bu çalışma çerçevesinde, uluslararası düzeyde popüler olmuş çeşitli çocuk şarkılarının Lazca, Hemşince, Gürcüce, Karadeniz Rumcası, Çerkesçe ve Abhazcaya uyarlanarak seslendirilmesi ve özgün videoklipler eşliğinde, çocuklar, ebeveynler ve eğitimcilere sunulması amaçlanıyor. 

Ayşenur Kolivar ve Onur Şentürk’ün tasarlayıp 2018 yılında başlattığı, Altuğ Yılmaz’ın danışmanlığında ve BGST Records’ın yapımcılığında sürdürülen proje kapsamında Zeycan Alkış’ın hazırladığı ilk videoklipler 2019 baharında dijital platformlarda yayınlandı. 

Heyamoli şarkılarının, çocukların anadili eğitimine katkıda bulunmanın yanı sıra, UNESCO’nun “yok olma tehlikesi altındaki diller” listesinde yer alan söz konusu dilleri öğrenmek isteyen her yaştan insan tarafından eğitim malzemesi olarak kullanılabilmesi hedefleniyor. 

Projenin önemli bir ayağını da, çocuklara anadillerinde ve proje kapsamında yer alan diğer dillerde şarkıların öğretileceği atölye çalışmaları oluşturuyor. Çocuklar bu çalışmalarda bir yandan geleneksel ortamda başladıkları anadili öğrenimini farklı bir sosyalleşme ortamında sürdürme, diğer yandan da “komşu” diller ve kültürlerle müzik yoluyla iletişim kurma fırsatı bulacaklar.